قیمت: تومان 1.295.000 /3شب و4روز

تور استانبول

تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول
تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول

بررسی اجمالی تور


توضیحات

3شب و4روز

مدت تور:

1397/02/29

تاریخ رفت:

1397/03/20

تاریخ برگشت:

پکیج با پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده است با نرخ 1.150.000 تومان

در صورت انتخاب تاریخ ما به التفاوت به پکیج اضافه می شود

پرواز ترکیش و اطلس گلوبال

توضیحات تکمیلی:

ترکیش

هوایی

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

اقامت در هتل با صبحانه
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر رفت و برگشت
یک روز گشت شهری با نهار
بیمه و لیدر

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

اطلاعات هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
Reydel Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.295.000
شب اضافه: تومان 75.000
تومان 1.545.000
شب اضافه: تومان 145.000
تومان 1.245.000
شب اضافه: تومان 47.000
تومان 1.100.000
شب اضافه: N/A
Topkapi Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.415.000
شب اضافه: تومان 103.000
تومان 1.755.000
شب اضافه: تومان 215.000
تومان 1.375.000
شب اضافه: تومان 89.000
تومان 1.100.000
شب اضافه: N/A
Sabena Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.395.000
شب اضافه: تومان 96.000
تومان 1.670.000
شب اضافه: تومان 187.000
تومان 1.265.000
شب اضافه: تومان 54.000
تومان 1.100.000
شب اضافه: N/A
Blue Way City Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.565.000
شب اضافه: تومان 152.000
تومان 1.990.000
شب اضافه: تومان 292.000
تومان 1.350.000
شب اضافه: تومان 82.000
تومان 1.100.000
شب اضافه: N/A
Yuksel Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.630.000
شب اضافه: تومان 173.000
تومان 1.990.000
شب اضافه: تومان 292.000
تومان 1.375.000
شب اضافه: تومان 89.000
تومان 1.100.000
شب اضافه: N/A
Arsima Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.480.000
شب اضافه: تومان 124.000
تومان 1.840.000
شب اضافه: تومان 243.000
تومان 1.375.000
شب اضافه: تومان 89.000
تومان 1.100.000
شب اضافه: N/A
Klass Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.630.000
شب اضافه: تومان 173.000
تومان 1.990.000
شب اضافه: تومان 292.000
تومان 1.375.000
شب اضافه: تومان 89.000
تومان 1.100.000
شب اضافه: N/A
City By Molton Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.500.000
شب اضافه: تومان 131.000
تومان 1.860.000
شب اضافه: تومان 250.000
تومان 1.310.000
شب اضافه: تومان 68.000
تومان 1.100.000
شب اضافه: N/A
Grand washangton Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.670.000
شب اضافه: تومان 187.000
تومان 2.095.000
شب اضافه: تومان 327.000
تومان 1.395.000
شب اضافه: تومان 96.000
تومان 1.100.000
شب اضافه: N/A
Pera Roz Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.350.000
شب اضافه: تومان 152.000
تومان 1.755.000
شب اضافه: تومان 152.000
تومان 1.140.000
شب اضافه: تومان 110.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Inside Hotel Sisli Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.415.000
شب اضافه: تومان 173.000
تومان 1.825.000
شب اضافه: تومان 341.000
تومان 1.225.000
شب اضافه: تومان 110.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Konak Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.465.000
شب اضافه: تومان 190.000
تومان 1.995.000
شب اضافه: تومان 365.000
تومان 1.185.000
شب اضافه: تومان 98.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Crystal Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.465.000
شب اضافه: تومان 190.000
تومان 2.025.000
شب اضافه: تومان 375.000
تومان 1.185.000
شب اضافه: تومان 98.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Elysium Style Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.395.000
شب اضافه: تومان 167.000
تومان 1.885.000
شب اضافه: تومان 329.000
تومان 1.235.000
شب اضافه: تومان 113.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
kervansaray istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.395.000
شب اضافه: تومان 167.000
تومان 1.865.000
شب اضافه: تومان 321.000
تومان 1.185.000
شب اضافه: تومان 98.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Avantgarde Takksim Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.395.000
شب اضافه: تومان 206.000
تومان 2.495.000
شب اضافه: تومان 529.000
تومان 1.305.000
شب اضافه: تومان 136.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Golden Age Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.515.000
شب اضافه: تومان 229.000
تومان 2.095.000
شب اضافه: تومان 398.000
تومان 1.350.000
شب اضافه: تومان 113.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Grand Oztanik Taksim Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.585.000
شب اضافه: تومان 213.000
تومان 2.190.000
شب اضافه: تومان 429.000
تومان 1.325.000
شب اضافه: تومان 144.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Zurich Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.535.000
شب اضافه: تومان 206.000
تومان 2.095.000
شب اضافه: تومان 398.000
تومان 1.210.000
شب اضافه: تومان 106.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Lares Park Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.745.000
شب اضافه: تومان 283.000
تومان 2.330.000
شب اضافه: تومان 475.000
تومان 1.325.000
شب اضافه: تومان 144.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Titanic Bussines Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.700.000
شب اضافه: تومان 267.000
تومان 2.445.000
شب اضافه: تومان 514.000
تومان 1.255.000
شب اضافه: تومان 121.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
The House Bomonti Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.630.000
شب اضافه: تومان 244.000
تومان 2.330.000
شب اضافه: تومان 475.000
N/A
شب اضافه: N/A
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Best western Eresin Taxim Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.515.000
شب اضافه: تومان 206.000
تومان 2.095.000
شب اضافه: تومان 398.000
تومان 1.210.000
شب اضافه: تومان 196.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Ramada Taksim Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.630.000
شب اضافه: تومان 206.000
تومان 2.355.000
شب اضافه: تومان 360.000
تومان 1.305.000
شب اضافه: تومان 136.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Metroplition Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.440.000
شب اضافه: تومان 244.000
تومان 1.980.000
شب اضافه: تومان 493.000
تومان 1.305.000
شب اضافه: تومان 136.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Taksim gonen Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.560.000
شب اضافه: تومان 221.000
تومان 2.095.000
شب اضافه: تومان 398.000
تومان 1.235.000
شب اضافه: تومان 113.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Double Tree by hilton Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.605.000
شب اضافه: تومان 236.000
تومان 2.305.000
شب اضافه: تومان 467.000
تومان 1.305.000
شب اضافه: تومان 136.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Ramada Merter Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.460.000
شب اضافه: تومان 187.000
تومان 1.945.000
شب اضافه: تومان 348.000
تومان 1.205.000
شب اضافه: تومان 103.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Green Park Merter Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.520.000
شب اضافه: تومان 208.000
تومان 1.990.000
شب اضافه: تومان 362.000
تومان 1.205.000
شب اضافه: تومان 103.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Biz Cevahir Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.585.000
شب اضافه: تومان 229.000
تومان 2.265.000
شب اضافه: تومان 453.000
تومان 1.265.000
شب اضافه: تومان 124.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Dedeman Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.585.000
شب اضافه: تومان 229.000
تومان 2.222.000
شب اضافه: تومان 439.000
تومان 1.245.000
شب اضافه: تومان 117.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Grand Cevahir Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.735.000
شب اضافه: تومان 276.000
تومان 2.330.000
شب اضافه: تومان 474.000
تومان 1.375.000
شب اضافه: تومان 159.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Surmeli Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.670.000
شب اضافه: تومان 267.000
تومان 2.370.000
شب اضافه: تومان 488.000
تومان 1.313.000
شب اضافه: تومان 138.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
The Parma Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.700.000
شب اضافه: تومان 167.000
تومان 2.445.000
شب اضافه: تومان 544.000
تومان 1.305.000
شب اضافه: تومان 136.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Point Istanbul / /استانبول
تومان 1.815.000
شب اضافه: تومان 267.000
تومان 2.725.000
شب اضافه: تومان 646.000
تومان 1.375.000
شب اضافه: تومان 159.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Elite World Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.815.000
شب اضافه: تومان 306.000
تومان 2.725.000
شب اضافه: تومان 646.000
تومان 1.375.000
شب اضافه: تومان 159.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Naz City Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.490.000
شب اضافه: تومان 198.000
تومان 2.005.000
شب اضافه: تومان 367.000
تومان 1.350.000
شب اضافه: تومان 152.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Radisson Blue Sisli Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.700.000
شب اضافه: تومان 267.000
تومان 2.495.000
شب اضافه: تومان 529.000
تومان 1.445.000
شب اضافه: تومان 183.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Hilton Bomonti Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.725.000
شب اضافه: تومان 275.000
تومان 2.515.000
شب اضافه: تومان 537.000
تومان 1.325.000
شب اضافه: تومان 144.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
M Galery By Sofitel Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 1.675.000
شب اضافه: تومان 260.000
تومان 2.445.000
شب اضافه: تومان 514.000
تومان 1.375.000
شب اضافه: تومان 136.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Conrad Bosphorous Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.215.000
شب اضافه: تومان 437.000
تومان 3.495.000
شب اضافه: تومان 860.000
تومان 1.560.000
شب اضافه: تومان 221.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Fairmount Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.095.000
شب اضافه: تومان 398.000
تومان 3.240.000
شب اضافه: تومان 775.000
تومان 1.490.000
شب اضافه: تومان 189.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
swissotel Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.145.000
شب اضافه: تومان 414.000
تومان 3.335.000
شب اضافه: تومان 806.000
تومان 1.535.000
شب اضافه: تومان 213.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
Grand Hyatt Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.235.000
شب اضافه: تومان 444.000
تومان 3.560.000
شب اضافه: تومان 883.000
تومان 1.560.000
شب اضافه: تومان 221.000
تومان 890.000
شب اضافه: N/A
The Marmara Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.260.000
شب اضافه: تومان 452.000
تومان 3.475.000
شب اضافه: تومان 852.000
N/A
شب اضافه: N/A
تومان 890.000
شب اضافه: N/A