قیمت: تومان 2.075.000 /3شب و4روز

تور استانبول

تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول
تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول تور استانبول

بررسی اجمالی تور


توضیحات
تور استانبول

3شب و4روز

مدت تور:

1397/07/10

تاریخ رفت:

1397/08/04

تاریخ برگشت:

* پکیج با پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده ( 1.550.000تومان ) *
  * *  در صورت انتخاب تاریخ ما به التفاوت به پکیج اضافه می شود * *

پرواز اطلس گلوبال - صبح به شب
پرواز ایران ایر - صبح به شب و شب به شب
رودگاه آتا ترک

نرخ نوزاد : 1.550.000 تومان

توضیحات تکمیلی:

هوایی

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

اقامت در هتل با صبحانه
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر رفت و برگشت
یک روز گشت شهری با نهار
بیمه و لیدر

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

اطلاعات هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
Gorur / صبحانه/استانبول
تومان 2.075.000
شب اضافه: تومان 140.000
تومان 2.485.000
شب اضافه: تومان 275.000
تومان 1.940.000
شب اضافه: تومان 95.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Marina City / صبحانه/استانبول
تومان 2.260.000
شب اضافه: تومان 200.000
تومان 2.940.000
شب اضافه: تومان 425.000
تومان 2.215.000
شب اضافه: تومان 185.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Buyuk Paris / صبحانه/استانبول
تومان 2.290.000
شب اضافه: تومان 215.000
تومان 2.940.000
شب اضافه: تومان 425.000
تومان 1.985.000
شب اضافه: تومان 110.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Golden Pera / صبحانه/استانبول
تومان 2.370.000
شب اضافه: تومان 238.000
تومان 3.030.000
شب اضافه: تومان 455.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
All Inn / صبحانه/استانبول
تومان 2.370.000
شب اضافه: تومان 238.000
تومان 3.260.000
شب اضافه: تومان 530.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Marinem Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.260.000
شب اضافه: تومان 200.000
تومان 2.850.000
شب اضافه: تومان 395.000
تومان 2.075.000
شب اضافه: تومان 140.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Blue Way City Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.440.000
شب اضافه: تومان 260.000
تومان 3.215.000
شب اضافه: تومان 515.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Cumbali Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.395.000
شب اضافه: تومان 245.000
تومان 3.260.000
شب اضافه: تومان 530.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Rbristol Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.350.000
شب اضافه: تومان 230.000
تومان 2.985.000
شب اضافه: تومان 440.000
تومان 2.495.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Monopol / صبحانه/استانبول
تومان 2.350.000
شب اضافه: تومان 230.000
تومان 2.985.000
شب اضافه: تومان 440.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Taksim Trust / صبحانه/استانبول
تومان 2.350.000
شب اضافه: تومان 230.000
تومان 3.300.000
شب اضافه: تومان 545.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Maxwell Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.395.000
شب اضافه: تومان 245.000
تومان 3.120.000
شب اضافه: تومان 485.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Grand Hisar / صبحانه/استانبول
تومان 2.350.000
شب اضافه: تومان 230.000
تومان 2.940.000
شب اضافه: تومان 425.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Cunento / صبحانه/استانبول
تومان 2.530.000
شب اضافه: تومان 290.000
تومان 3.485.000
شب اضافه: تومان 605.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
White Monarch Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.370.000
شب اضافه: تومان 238.000
تومان 3.120.000
شب اضافه: تومان 485.000
تومان 2.075.000
شب اضافه: تومان 140.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Ottoman City / صبحانه/استانبول
تومان 2.395.000
شب اضافه: تومان 245.000
تومان 3.120.000
شب اضافه: تومان 485.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Lagarden / صبحانه/استانبول
تومان 2.300.000
شب اضافه: تومان 215.000
تومان 2.850.000
شب اضافه: تومان 395.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
The City Port Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.440.000
شب اضافه: تومان 260.000
تومان 3.215.000
شب اضافه: تومان 515.000
تومان 2.215.000
شب اضافه: تومان 185.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Roz by Molton Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.465.000
شب اضافه: تومان 268.000
تومان 3.215.000
شب اضافه: تومان 515.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Icon Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.485.000
شب اضافه: تومان 275.000
تومان 3.215.000
شب اضافه: تومان 515.000
تومان 2.170.000
شب اضافه: تومان 170.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Dora / صبحانه/استانبول
تومان 2.485.000
شب اضافه: تومان 275.000
تومان 3.485.000
شب اضافه: تومان 605.000
تومان 2.215.000
شب اضافه: تومان 185.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Beyzas Suit Taxim / صبحانه/استانبول
تومان 2.485.000
شب اضافه: تومان 275.000
تومان 3.330.000
شب اضافه: تومان 545.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
City By Molton Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.530.000
شب اضافه: تومان 290.000
تومان 3.395.000
شب اضافه: تومان 575.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Molton Beyglou Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.530.000
شب اضافه: تومان 290.000
تومان 3.485.000
شب اضافه: تومان 605.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Tulip Pera / صبحانه/استانبول
تومان 2.530.000
شب اضافه: تومان 290.000
تومان 3.075.000
شب اضافه: تومان 470.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Lionel Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.600.000
شب اضافه: تومان 313.000
تومان 3.485.000
شب اضافه: تومان 605.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 155.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Golden Hill / صبحانه/استانبول
تومان 2.530.000
شب اضافه: تومان 290.000
تومان 3.075.000
شب اضافه: تومان 470.000
تومان 2.120.000
شب اضافه: تومان 255.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Sanat Pera / صبحانه/استانبول
تومان 2.600.000
شب اضافه: تومان 313.000
تومان 3.485.000
شب اضافه: تومان 605.000
تومان 2.170.000
شب اضافه: تومان 170.000
تومان 1.550.000
شب اضافه: N/A
Valideh / صبحانه/استانبول
تومان 2.530.000
شب اضافه: تومان 290.000
تومان 3.395.000
شب اضافه: تومان 575.000
تومان 2.215.000
شب اضافه: تومان 185.000
تومان 1.550.000
White Monarch Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.370.000
شب اضافه: تومان 238.000
تومان 3.120.000
شب اضافه: تومان 485.000
تومان 2.075.000
شب اضافه: تومان 140.000
تومان 1.550.000
Blue Way Historycal / صبحانه/استانبول
تومان 2.515.000
شب اضافه: تومان 283.000
تومان 3.265.000
شب اضافه: تومان 531.000
تومان 2.115.000
شب اضافه: تومان 151.000
تومان 1.550.000
Park By Clover Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.690.000
شب اضافه: تومان 341.000
تومان 3.710.000
شب اضافه: تومان 677.000
تومان 2.250.000
شب اضافه: تومان 195.000
تومان 1.550.000
Tango / صبحانه/استانبول
تومان 2.515.000
شب اضافه: تومان 283.000
تومان 3.445.000
شب اضافه: تومان 589.000
تومان 2.115.000
شب اضافه: تومان 151.000
تومان 1.550.000
Taxim express Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.690.000
شب اضافه: تومان 341.000
تومان 3.665.000
شب اضافه: تومان 662.000
تومان 2.250.000
شب اضافه: تومان 195.000
تومان 1.550.000
Riva Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.690.000
شب اضافه: تومان 341.000
تومان 3.710.000
شب اضافه: تومان 677.000
تومان 2.180.000
شب اضافه: تومان 173.000
تومان 1.550.000
Taxim Town / صبحانه/استانبول
تومان 2.690.000
شب اضافه: تومان 341.000
تومان 3.665.000
شب اضافه: تومان 662.000
تومان 2.250.000
شب اضافه: تومان 195.000
تومان 1.550.000
Konak Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.740.000
شب اضافه: تومان 358.000
تومان 3.710.000
شب اضافه: تومان 677.000
تومان 2.235.000
شب اضافه: تومان 190.000
تومان 1.550.000
kervansaray istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.640.000
شب اضافه: تومان 325.000
تومان 3.710.000
شب اضافه: تومان 677.000
تومان 2.285.000
شب اضافه: تومان 207.000
تومان 1.550.000
Nova PlazaPark Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.640.000
شب اضافه: تومان 325.000
تومان 3.600.000
شب اضافه: تومان 644.000
تومان 2.285.000
شب اضافه: تومان 207.000
تومان 1.550.000
Nova Plaza Taxim SQ / صبحانه/استانبول
تومان 2.715.000
شب اضافه: تومان 350.000
تومان 3.810.000
شب اضافه: تومان 711.000
تومان 2.235.000
شب اضافه: تومان 190.000
تومان 1.550.000
Marbel Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.780.000
شب اضافه: تومان 370.000
تومان 3.885.000
شب اضافه: تومان 735.000
تومان 2.290.000
شب اضافه: تومان 210.000
تومان 1.550.000
Froniya Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.955.000
شب اضافه: تومان 429.000
تومان 3.000.000
شب اضافه: تومان 443.000
تومان 2.335.000
شب اضافه: تومان 240.000
تومان 1.550.000
BVS Lush / صبحانه/استانبول
تومان 2.865.000
شب اضافه: تومان 400.000
تومان 3.175.000
شب اضافه: تومان 502.000
تومان 2.290.000
شب اضافه: تومان 210.000
تومان 1.550.000
Grand Star / صبحانه/استانبول
تومان 2.970.000
شب اضافه: تومان 434.000
تومان 4.220.000
شب اضافه: تومان 845.000
تومان 2.335.000
شب اضافه: تومان 224.000
تومان 1.550.000
Grand Oztanic / صبحانه/استانبول
تومان 3.045.000
شب اضافه: تومان 459.000
تومان 3.400.000
شب اضافه: تومان 577.000
تومان 2.385.000
شب اضافه: تومان 241.000
تومان 1.550.000
Avantgarde Takksim Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.045.000
شب اضافه: تومان 459.000
تومان 3.400.000
شب اضافه: تومان 577.000
تومان 2.385.000
شب اضافه: تومان 241.000
تومان 1.550.000
Elite Prestige / صبحانه/استانبول
تومان 3.045.000
شب اضافه: تومان 459.000
تومان 4.015.000
شب اضافه: تومان 778.000
تومان 2.385.000
شب اضافه: تومان 241.000
تومان 1.550.000
Central Palace / صبحانه/استانبول
تومان 3.045.000
شب اضافه: تومان 459.000
تومان 4.320.000
شب اضافه: تومان 879.000
تومان 2.385.000
شب اضافه: تومان 241.000
تومان 1.550.000
Metroplition Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.045.000
شب اضافه: تومان 459.000
تومان 4.320.000
شب اضافه: تومان 879.000
تومان 2.435.000
شب اضافه: تومان 257.000
تومان 1.550.000
Lares Park Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.045.000
شب اضافه: تومان 459.000
تومان 4.320.000
شب اضافه: تومان 879.000
تومان 2.435.000
شب اضافه: تومان 257.000
تومان 1.550.000
Sisli inside istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.090.000
شب اضافه: تومان 473.000
تومان 5.125.000
شب اضافه: تومان 1.144.000
تومان 2.470.000
شب اضافه: تومان 268.000
تومان 1.550.000
Dedeman Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.780.000
شب اضافه: تومان 370.000
تومان 3.885.000
شب اضافه: تومان 735.000
تومان 2.290.000
شب اضافه: تومان 210.000
تومان 1.550.000
Green Park Merter Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.865.000
شب اضافه: تومان 794.000
تومان 4.060.000
شب اضافه: تومان 735.000
تومان 2.290.000
شب اضافه: تومان 210.000
تومان 1.550.000
Ramada Merter Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.865.000
شب اضافه: تومان 400.000
تومان 4.060.000
شب اضافه: تومان 794.000
تومان 2.290.000
شب اضافه: تومان 210.000
تومان 1.550.000
Hurry Inn Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 2.955.000
شب اضافه: تومان 429.000
تومان 4.150.000
شب اضافه: تومان 823.000
تومان 2.335.000
شب اضافه: تومان 224.000
تومان 1.550.000
Titanic Downtown / صبحانه/استانبول
تومان 3.090.000
شب اضافه: تومان 473.000
تومان 4.415.000
شب اضافه: تومان 911.000
تومان 2.380.000
شب اضافه: تومان 239.000
تومان 1.550.000
Palazo Donizetti Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.135.000
شب اضافه: تومان 487.000
تومان 4.595.000
شب اضافه: تومان 969.000
تومان 2.425.000
شب اضافه: تومان 254.000
تومان 1.550.000
Biz Cevahir Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.220.000
شب اضافه: تومان 516.000
تومان 4.550.000
شب اضافه: تومان 945.000
تومان 2.425.000
شب اضافه: تومان 254.000
تومان 1.550.000
Surmeli Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.090.000
شب اضافه: تومان 473.000
تومان 4.770.000
شب اضافه: تومان 1.027.000
تومان 2.470.000
شب اضافه: تومان 268.000
تومان 1.550.000
Lionel Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.265.000
شب اضافه: تومان 531.000
تومان 4.815.000
شب اضافه: تومان 1.042.000
تومان 2.425.000
شب اضافه: تومان 254.000
تومان 1.550.000
Taitanic Bayram Pasa Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.045.000
شب اضافه: تومان 458.000
تومان 4.325.000
شب اضافه: تومان 881.000
تومان 2.380.000
شب اضافه: تومان 239.000
تومان 1.550.000
Double Tree by hilton Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.445.000
شب اضافه: تومان 589.000
تومان 5.210.000
شب اضافه: تومان 1.173.000
تومان 2.515.000
شب اضافه: تومان 283.000
تومان 1.550.000
Biz Cevahir Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.265.000
شب اضافه: تومان 531.000
تومان 4.680.000
شب اضافه: تومان 998.000
تومان 2.470.000
شب اضافه: تومان 268.000
تومان 1.550.000
Elite World Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.455.000
شب اضافه: تومان 593.000
تومان 5.235.000
شب اضافه: تومان 1.181.000
تومان 2.590.000
شب اضافه: تومان 308.000
تومان 1.550.000
Hilton Bomonti Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.760.000
شب اضافه: تومان 694.000
تومان 5.845.000
شب اضافه: تومان 1.383.000
تومان 2.740.000
شب اضافه: تومان 358.000
تومان 1.550.000
Radisson Blue Sisli Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 3.860.000
شب اضافه: تومان 728.000
تومان 6.050.000
شب اضافه: تومان 1.450.000
تومان 3.090.000
شب اضافه: تومان 341.000
تومان 1.550.000
Point Istanbul / /استانبول
تومان 3.965.000
شب اضافه: تومان 761.000
تومان 6.155.000
شب اضافه: تومان 1.484.000
تومان 2.895.000
شب اضافه: تومان 409.000
تومان 1.550.000
Conrad Bosphorous Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 4.370.000
شب اضافه: تومان 896.000
تومان 7.270.000
شب اضافه: تومان 1.853.000
تومان 3.045.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.550.000
Ritz Carlton / صبحانه/استانبول
تومان 4.830.000
شب اضافه: تومان 1.047.000
تومان 8.290.000
شب اضافه: تومان 2.189.000
تومان 3.300.000
شب اضافه: تومان 543.000
تومان 1.550.000
Hilton Bosphorous Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 5.035.000
شب اضافه: تومان 1.114.000
تومان 8.340.000
شب اضافه: تومان 2.206.000
تومان 3.355.000
شب اضافه: تومان 560.000
تومان 1.550.000
Grand Hyatt Istanbul / صبحانه/استانبول
تومان 5.035.000
شب اضافه: تومان 1.114.000
تومان 7.220.000
شب اضافه: تومان 1.837.000
تومان 2.945.000
شب اضافه: تومان 425.000
تومان 1.550.000
Swiss Bosphorus / صبحانه/استانبول
تومان 5.085.000
شب اضافه: تومان 1.131.000
تومان 8.290.000
شب اضافه: تومان 2.189.000
تومان 3.500.000
شب اضافه: تومان 610.000
تومان 1.550.000

تورهای پیشنهادی

تورترکیبی کانادا

قیمت: 7.600 $11شب و12روز
تور پاریس

قیمت: 890 یورو + تومان 3.990.0007شب و8روز
تور اسپانیا

قیمت: 880 €4شب و5روز
تور جمهوری چک

قیمت: 990 €4شب و5روز