تور ایروان با پرواز آرمنیا ایرویز

مدت اقامت : 3شب
خدمات آژانس : 3 شب اقامت در هتل با صبحانه| ترانسفر فرودگاهی | راهنمای مجرب فارسی زبان | بیمه مسافرتی | سیم کارت رایگان|
مدارک لازم : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • راهنمای تور
  • گشت شهری
  • ترانسفر فرودگاهی
برنامه سفر:

قیمت تور ایروان با پرواز آرمنیا ایرویز

B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۴۲۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۹۵۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۲۷۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۴۵۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۹۸۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۳۰۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۴۸۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۰۱۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۳۳۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۵۱۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۹۵۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۴۲۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۵۱۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۰۲۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۴۲۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۷۲۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۴۰۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۶۲۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۷۶۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۲۴۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۶۷۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۹۴۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۸۲۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۸۷۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۲۰۰/۰۰۰
۱ تخته ۷/۸۸۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۶/۱۲۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۲۷۰/۰۰۰
۱ تخته ۸/۲۸۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۶/۱۷۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات

تور های مشابه