تور ایروان با پرواز آرمنیا ایرویز

مدت اقامت : 4 شب
خدمات آژانس : 3 شب اقامت در هتل با صبحانه| ترانسفر فرودگاهی | راهنمای مجرب فارسی زبان | بیمه مسافرتی | سیم کارت رایگان|
مدارک لازم : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • راهنمای تور
  • گشت شهری
  • ترانسفر به فرودگاه
برنامه سفر:

قیمت تور ایروان با پرواز آرمنیا ایرویز

B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۸۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۴۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۳۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۹۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۵۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۴۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۱۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۶۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۶۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۱۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۶۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۴۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۳۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۲۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۴۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۶۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۶۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۴۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۱۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۸/۳۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۰۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۱۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۸/۳۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۰۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات