تور استانبول 3 شب با پرواز ماهان ایر

مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت | 3 شب اقامت در هتل با صبحانه | ترانسفر فرودگاهی | لیدر فارسی زبان | بیمه مسافرتی |
مدارک لازم : گذرنامه با 7 ماه اعتبار
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • راهنمای تور
  • گشت شهری
  • ترانسفر به فرودگاه
برنامه سفر:

قیمت تور استانبول 3 شب با پرواز ماهان ایر

B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۲/۶۰۵/۰۰۰
۱ تخته ۳/۰۲۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۶۰۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۲/۶۸۰/۰۰۰
۱ تخته ۳/۲۲۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۵۰۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۲/۷۰۰/۰۰۰
۱ تخته ۳/۰۹۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۶۳۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۲/۸۳۰/۰۰۰
۱ تخته ۳/۳۷۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۸۷۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۲/۸۸۰/۰۰۰
۱ تخته ۳/۴۲۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۷۷۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۲/۹۱۵/۰۰۰
۱ تخته ۳/۳۴۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۷۷۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۰۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۳/۸۴۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۷۳۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۰۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۳/۸۴۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۸۷۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۲۱۵/۰۰۰
۱ تخته ۴/۰۱۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۸۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۳۲۵/۰۰۰
۱ تخته ۴/۰۱۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۹۳۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۳۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۴۲۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۹۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۴۳۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۵۰۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۹۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۴۷۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۵۸۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۵۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۸۲۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۲/۹۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۹۰۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۰۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۰۷۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۹۳۵/۰۰۰
۱ تخته ۴/۸۷۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۲۵۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۲۵۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات