اشتراک دانش

دسته بندی نشده

تکمیل فرم شنگن سینگل

همین طور که همه ما می دانیم هر روز دنیا در حال پیشرفت می باشد به طبع شرایط و قوانین سفارتها در اخذ ویزا در

ادامه مطلب »
دسته بندی نشده

تکمیل فرم شنگن دبل

همین طور که همه ما می دانیم هر روز دنیا در حال پیشرفت می باشد به طبع شرایط و قوانین سفارتها در اخذ ویزا در

ادامه مطلب »
دسته بندی نشده

پیکاپ ویزای (سایر کشورها)

 ضمن تبریک اخذ ویزای کانادا ، یکی از متفاوت ترین خدمات بکتاش سیر گشت باتوجه به پروسه موفق اخذ ویزای کانادا چسباندن لیبل ویزای کانادای

ادامه مطلب »

جدیدترین مطالب

خدمات ما

خدمات مهاجرتی بکتاش تراول

خدمات مهاجرتی بکتاش تراول
دریافت فرم ارزیابی و مشاوره به صورت رایگان