• خانه
  • دسته بندی تور: تورهای لوکس

4 روز هوشی مین – 2 روز هانوی – 2 روز هالونگ

3 شب هوشی مین – 3 شب دانانگ – 2 شب هانوی – 1 شب خلیج هالونگ )کشتی کروز فولبرد( بازدید از زیباییهای جذاب و شگفت انگیز ویتنام و لذت سفر با کشتی کروز

کودکان زیر دو سال مهمانان ویژه ما هستن

کودکان زیر 8 سال اجازه ورود به کشتی را ندارد

کودکان زیر دو سال 10٪ نرخ بزرگسال