اخذ ویزای تحصیلی انگلستان 1402:  حداقل شرایط لازم برای اخذ ویزای تحصیلی انگلستان شامل دریافت نامه پذیرش از موسسات انگلستان و همینطور برخورداری از حداقل بودجه لازم می باشد، زیرا پرداخت هزینه ویزای دانشجویی و توانایی ارائه