اشتراک دانش

دسته بندی نشده

برنامه سفر (رزرو)

 در پروسه ویزا داشتن برنامه و مشخص کردن هدف سفر الزامی است . بکتاش سیر گشت جهت کمک به مسافران عزیز و جهت ارائه برنامه

ادامه مطلب »
دسته بندی نشده

شخصی سازی مدارک

شخصی سازی چیست و با چه هدفی انجام می پذیرد ؟ بکتاش سیر بعد از به دست آوردن تجربیات فراوان در پروسه اخذ ویزا تصمیم

ادامه مطلب »
دسته بندی نشده

شخصی سازی مدارک شنگن

شخصی سازی چیست و با چه هدفی انجام می پذیرد ؟ بکتاش سیر بعد از به دست آوردن تجربیات فراوان در پروسه اخذ ویزای شنگن

ادامه مطلب »

جدیدترین مطالب

خدمات ما

خدمات مهاجرتی بکتاش تراول

خدمات مهاجرتی بکتاش تراول
دریافت فرم ارزیابی و مشاوره به صورت رایگان