قیمت: نرخ پرواز از6000000 + € 490 /4شب و5روز

تور ایتالیا

تور ایتالیا تور ایتالیا
تور ایتالیا تور ایتالیا

بررسی اجمالی تور


توضیحات
تور ایتالیا

4شب و5روز

مدت تور:

1398/03/12

تاریخ رفت:

1398/03/16

تاریخ برگشت:

- شروع نرخ پرواز از6/000/000 تومان می باشد.

خدمات تور شامل: اقامت در هتل با صبحانه - بلیط رفت  و  برگشت - ترانسفر  فرودگاهی -خدمات اخذ ویزا 
- بیمه مسافرتی

- نرخ نوزاد 1.990.000 تومان میباشد 
حضور مسافر جهت انگشت نگاری در روز تعیین شده از طرف سفارت الزامی میباشد 
هزینه انگشت نگاری به مبلغ 89 یورو به عهده مسافر میباشد و در روز انگشت نگاری اخذ میگردد . 
هزینه انگشت نگاری vip به مبلغ 125 یورو به عهده مسافر میباشد و در روز انگشت نگاری اخذ میگردد . 

توضیحات تکمیلی:

هوایی

مدارک لازم برای اخذ ویزای ایتالیا :
1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه.
الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه.
ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر.
2- دو قطعـه عکـس 4*3 رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر
3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات
4-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی زبـان انگلیسـی و ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن به یورو
الف/حساب های جاری: کارکرد سه ماه
*گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
*حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 700/000/000 ریال باشد.
5-اصل و ترجمه سند مالکیت
6-اصل و ترجمه مدارک شغلی
7-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.
*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد.

-بلیط رفت برگشت
-4 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه
-اخزویزا شنگن
-بیمه مسافرتی
-ترانسفر فرودگاهی

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

اطلاعات هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
(12/خرداد) Promotion*4 / صبحانه/رم
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 490
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 790
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 385
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 295
(26/خرداد ) Promotion*4 / صبحانه/رم
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 490
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 770
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 360
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 350
(9/تیر ) Promotion*4 / صبحانه/رم
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 450
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 620
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 310
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 230
(23/تیر ) Promotion*4 / صبحانه/رم
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 400
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 580
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 290
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 180
(6/مرداد ) Promotion*4 / صبحانه/رم
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 490
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 670
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 310
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 230
(27/مرداد ) Promotion*4 / صبحانه/رم
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 400
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 590
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 380
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 175
(3/شهریور ) Promotion*4 / صبحانه/رم
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 400
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 510
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 270
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 160
(17/شهریور ) Promotion*4 / صبحانه/رم
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 450
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 860
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 380
نرخ پرواز از 6000000+ یورو 295

تورهای پیشنهادی

تور سوئیس

قیمت: نرخ پرواز از6000000 + € 5604شب و5روز
تور کوش آداسی

قیمت: تومان 2.890.0006 شب و 7 روز
تور مسکو+سنت پترزبورگ

قیمت: تومان 9.130.0007شب و 8روز
تور استانبول

قیمت: تومان 2.090.0003شب و4روز