قیمت: 890 یورو + تومان 3.990.000 /7شب و8روز

تور پاریس

تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس
تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس

بررسی اجمالی تور


توضیحات
تور پاریس

7شب و8روز

مدت تور:

1397/08/01

تاریخ رفت:

1397/08/30

تاریخ برگشت:

خدمات تور شامل: اقامت در هتل با صبحانه - بلیط رفت  و  برگشت - گشت شهری - ترانسفر  فرودگاهی -خدمات اخذ ویزا
- بیمه مسافرتی - لیدر
نرخ نوزاد 89 یورو+399 تومان می باشد

توضیحات تکمیلی:

هوایی

مدارک لازم برای اخذ ویزای فرانسه :
1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه.
الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه.
ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر.
2- دو قطعـه عکـس 4*3 رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر
3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات
4-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی زبـان انگلیسـی و ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن به یورو
الف/حساب های جاری: کارکرد شش ماه
*گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
*حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر500/000/000 ریال باشد.
5-اصل و ترجمه سند مالکیت
6-اصل و ترجمه مدارک شغلی
7-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.
*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد.
*کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند

-بلیط رفت برگشت
-5 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه
-اخزویزا شنگن
-بیمه مسافرتی
-گشت شهری
-ترانسفر فرودگاهی

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

اطلاعات هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
فرانسه. / صبحانه/پاریس
€ 890 + تومان3.990.000
شب اضافه: N/A
€ 1490 + تومان3.990.000
شب اضافه: N/A
€ 790 + تومان3.690.000
شب اضافه: N/A
€ 390 + تومان3.690.000
شب اضافه: N/A
فرانسه. / صبحانه/پاریس
€ 1090 + تومان4.990.000
شب اضافه: N/A
€ 1590 + تومان4.990.000
شب اضافه: N/A
€ 890 + تومان4.690.000
شب اضافه: N/A
€ 390 + تومان 4.690.00
شب اضافه: N/A

تورهای پیشنهادی

تورترکیبی کانادا

قیمت: 7.600 $11شب و12روز
تور استانبول

قیمت: تومان 2.075.0003شب و4روز
تور اسپانیا

قیمت: 880 €4شب و5روز
تور جمهوری چک

قیمت: 990 €4شب و5روز