قیمت: یورو 990 + تومان 4.590.000 /6شب و7روز

تور ترکیبی اسپانیا

تور ترکیبی اسپانیا تور ترکیبی اسپانیا تور ترکیبی اسپانیا تور ترکیبی اسپانیا تور ترکیبی اسپانیا تور ترکیبی اسپانیا
تور ترکیبی اسپانیا تور ترکیبی اسپانیا تور ترکیبی اسپانیا تور ترکیبی اسپانیا تور ترکیبی اسپانیا تور ترکیبی اسپانیا

بررسی اجمالی تور


توضیحات
تور ترکیبی اسپانیا

6شب و7روز

مدت تور:

1397/08/01

تاریخ رفت:

1397/08/30

تاریخ برگشت:

3 شب بارسلونا + 3 شب مادرید

خدمات تور شامل: اقامت در هتل با صبحانه - بلیط رفت  و  برگشت - گشت شهری - ترانسفر  فرودگاهی -خدمات اخذ ویزا
- بیمه مسافرتی -لیدر
نرخ نوزاد : 99 یورو + 459 تومان

توضیحات تکمیلی:

هوایی

مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا :
1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه.
الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه.
ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر.
2- دو قطعـه عکـس 4*3 رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر
3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات
4-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی زبـان انگلیسـی و ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن به یورو
الف/حساب های جاری: کارکرد شش ماه
*گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
*حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر500/000/000 ریال باشد.
5-اصل و ترجمه سند مالکیت
6-اصل و ترجمه مدارک شغلی
7-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.
*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد.
*کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند

- اقامت در هتل با صبحانه 3شب مادرید و 3شب بارسلون
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری
- اخذ ویزا شینگن
- لیدرفارسی زبان
- بیمه مسافرتی

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

اطلاعات هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
اسپانیا / صبحانه/
یورو 990 + تومان 4.590.000
یورو 1390 + تومان 4.590.000
یورو 890 + تومان 4.190.000
یورو 390 + تومان 4.190.000

تورهای پیشنهادی

تور اسپانیا

قیمت: نرخ پرواز از 3990000 + € 5904شب و5روز
تور اسپانیا

قیمت: نرخ پرواز از 3990000 + € 5904شب و5روز
تور اسپانیا

قیمت: نرخ پرواز از 3990000 + € 5904شب و5روز
تور اسپانیا

قیمت: نرخ پرواز از 3990000 + € 5704شب و5روز