قیمت: € 790 + تومان 4.990.000 /4شب و5روز

تور سوئیس

تور سوئیس تور سوئیس تور سوئیس
تور سوئیس تور سوئیس تور سوئیس

بررسی اجمالی تور


توضیحات
تور سوئیس

4شب و5روز

مدت تور:

1397/08/01

تاریخ رفت:

1397/08/30

تاریخ برگشت:

خدمات تور شامل: اقامت در هتل با صبحانه - بلیط رفت  و  برگشت - گشت شهری - ترانسفر  فرودگاهی -خدمات اخذ ویزا 
- بیمه مسافرتی - لیدر
نرخ نوزاد 79 یورو+499 تومان می باشد

توضیحات تکمیلی:

هوایی

مدارک لازم برای اخذ ویزا :
1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه.
الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه.
ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر.
2- دو قطعـه عکـس 4*3 رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر
3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات
4-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی زبـان انگلیسـی و ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن به یورو
الف/حساب های جاری: کارکرد شش ماه
*گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
*حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر500/000/000 ریال باشد.
5-اصل و ترجمه سند مالکیت
6-اصل و ترجمه مدارک شغلی
7-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.
*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد.
*کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند

- اقامت در هتل به همراه صبحانه درشهرزوریخ
- بلیط رفت و برگشت ترکیش ایرلاین
- ترانسفر فرودگاهی
- اخذویزا شنگن
- گشت شهری
- بیمه مسافرتی
- لیدرفارسی زبان

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

اطلاعات هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
سوئیس / صبحانه/زوریخ
€ 790 + تومان 4.990.000
€ 1390 + تومان 4.990.000
€ 690 + تومان 4.690.000
€ 390 + تومان 4.690.000

تورهای پیشنهادی

تور اسپانیا

قیمت: نرخ پرواز از 3990000 + € 5904شب و5روز
تور اسپانیا

قیمت: نرخ پرواز از 3990000 + € 5904شب و5روز
تور اسپانیا

قیمت: نرخ پرواز از 3990000 + € 5904شب و5روز
تور اسپانیا

قیمت: نرخ پرواز از 3990000 + € 5704شب و5روز