قیمت: تومان 2.240.000 /6شب و7روز

تور بدروم

تور بدروم تور بدروم تور بدروم تور بدروم تور بدروم تور بدروم تور بدروم
تور بدروم تور بدروم تور بدروم تور بدروم تور بدروم تور بدروم تور بدروم

بررسی اجمالی تور


توضیحات
تور بدروم

6شب و7روز

مدت تور:

1397/02/28

تاریخ رفت:

1397/03/02

تاریخ برگشت:

ساعت پرواز :

رفت 3 صبح ... برگشت 22

نرخ نوزاد : 200.000 تومان می باشد

توضیحات تکمیلی:

هوایی

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
6 شب اقامت در هتل طبق برنامه پذیرایی هتل
بیمه مسافرتی
راهنمای فارسی زبان

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

اطلاعات هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
Yelken Mandalinci Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.240.000
شب اضافه: N/A
تومان 2.470.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.580.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.240.000
شب اضافه: N/A
Rosso Verde Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.270.000
شب اضافه: N/A
تومان 2.770.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.690.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.240.000
شب اضافه: N/A
Forever Club Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.500.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.110.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.780.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.240.000
شب اضافه: N/A
Green Beach resort Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.540.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.110.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.800.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.240.000
شب اضافه: N/A
Grand Park Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.560.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.340.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.790.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Sundance Suites Hotel Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.590.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.290.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.790.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
La Branda TMT Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.630.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.340.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.830.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
ISIS Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.680.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.390.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.850.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Labranda princess bodrom / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.720.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.490.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.880.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Royal Asarlik Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.880.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.750.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.970.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Thor by resort Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.870.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.750.000
شب اضافه: N/A
N/A
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Yasmin Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.870.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.750.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.970.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Ersan resort Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.870.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.750.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.970.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
La Blanche resort Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 3.040.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.990.000
شب اضافه: N/A
تومان 2.060.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Bodrum Park Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 3.390.000
شب اضافه: N/A
تومان 4.390.000
شب اضافه: N/A
تومان 2.190.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Baia Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 3.390.000
شب اضافه: N/A
تومان 4.550.000
شب اضافه: N/A
تومان 2.240.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
La Blanche resort Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 3.550.000
شب اضافه: N/A
تومان 4.750.000
شب اضافه: N/A
تومان 2.290.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
ISIS Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 3.690.000
شب اضافه: N/A
تومان 4.890.000
شب اضافه: N/A
تومان 2.350.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Hilton Bodrom / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 4.190.000
شب اضافه: N/A
تومان 5.590.000
شب اضافه: N/A
تومان 2.570.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Kefaluka resort bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 2.720.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.490.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.880.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Sianji Wellbeing bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 4.950.000
شب اضافه: N/A
تومان 6.750.000
شب اضافه: N/A
تومان 2.960.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A
Rixos Premium Bodrum / صبحانه/ناهار/شام/بدروم
تومان 5.190.000
شب اضافه: N/A
تومان 7.150.000
شب اضافه: N/A
تومان 3.090.000
شب اضافه: N/A
تومان 1.190.000
شب اضافه: N/A

تورهای پیشنهادی

تور ایتالیا

قیمت: نرخ پرواز + € 4404شب و5روز
تور استانبول

قیمت: تومان 2.865.0003شب و4روز
تور استانبول

قیمت: تومان 2.795.0003شب و4روز
تورترکیبی کانادا

قیمت: 7.600 $11شب و12روز