قیمت: یورو670 + نرخ بلیط /4شب و5روز

تور اسپانیا

تور اسپانیا تور اسپانیا تور اسپانیا تور اسپانیا تور اسپانیا تور اسپانیا
تور اسپانیا تور اسپانیا تور اسپانیا تور اسپانیا تور اسپانیا تور اسپانیا

بررسی اجمالی تور


توضیحات
تور اسپانیا

4شب و5روز

مدت تور:

1397/01/01

تاریخ رفت:

1397/01/05

تاریخ برگشت:

نرخ حدودی بزرگسال 3.990.000 تومان و کودک 3.790.000 تومان می باشد

4 شب بارسلونا

نرخ نوزاد 890.000 تومان می باشد

توضیحات تکمیلی:

هوایی

اصل گذرنامه با امضا و اعتبار 6 ماهه
2 قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید
اصل شناسنامه و ترجمه ی آن به همراه کپی از تمام صفحات
اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن الزامیسـت
اصل و ترجمه سند مالکیت
اصل و ترجمه مدارک شغلی

اقامت در هتل با صبحانه
گشت شهری
ویزا
لیدر و بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

اطلاعات هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
ILLUNION BEL ART Barcelona / صبحانه/بارسلونا
یورو670 + نرخ بلیط
یورو970 + نرخ بلیط
یورو650 + نرخ بلیط
یورو190 + نرخ بلیط
GARBI Barcelona / صبحانه/بارسلونا
SUNOTEL CENTRAL Barcelona / صبحانه/بارسلونا
یورو710 + نرخ بلیط
یورو1050 + نرخ بلیط
یورو690 + نرخ بلیط
یورو190 + نرخ بلیط
ZENIT BORRELL Barcelona / صبحانه/بارسلونا
یورو730 + نرخ بلیط
یورو1090 + نرخ بلیط
یورو710 + نرخ بلیط
یورو19 + نرخ بلیط
GOTICO Barcelona / صبحانه/بارسلونا
یورو745 + نرخ بلیط
یورو1120 + نرخ بلیط
یورو720 + نرخ بلیط
یورو190 + نرخ بلیط
GOLDEN TULIP Barcelona / صبحانه/بارسلونا
یورو760 + نرخ بلیط
یورو1130 + نرخ بلیط
یورو730 + نرخ بلیط
یورو190 + نرخ بلیط
EUROSTAR BCN DESIGN Barcelona / صبحانه/بارسلونا
یورو820 + نرخ بلیط
یورو1240 + نرخ بلیط
یورو790 + نرخ بلیط
یورو190 + نرخ بلیط
EUROSTAR GRAND MARINA Barcelona / صبحانه/بارسلونا
یورو840 + نرخ بلیط
یورو1270 + نرخ بلیط
یورو810 + نرخ بلیط
یورو190 + نرخ بلیط
CLARIS Barcelona / صبحانه/بارسلونا
یورو850 + نرخ بلیط
یورو1290 + نرخ بلیط
یورو820 + نرخ بلیط
یورو190 + نرخ بلیط
NH COLLECTION CALDERON Barcelona / صبحانه/بارسلونا
یورو910 + نرخ بلیط
یورو1400 + نرخ بلیط
یورو880 + نرخ بلیط
یورو190 + نرخ بلیط
MIRAMAR BARCELONA / صبحانه/بارسلونا
یورو940 + نرخ بلیط
یورو1460 + نرخ بلیط
یورو900 + نرخ بلیط
یورو190 + نرخ بلیط

تورهای پیشنهادی

تور استانبول

قیمت: تومان 1.990.0003شب و4روز
تور استانبول

قیمت: تومان 2.075.0004شب و5روز
تورترکیبی کانادا

قیمت: 7.600 $11شب و12روز
تور استانبول

قیمت: تومان 2.190.0003شب و4روز