قیمت: نرخ پرواز + € 685 /5شب و6روز

تور پاریس

تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس
تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس تور پاریس

بررسی اجمالی تورتوضیحات
تور پاریس

5شب و6روز

مدت تور:

1397/11/06

تاریخ رفت:

1397/11/11

تاریخ برگشت:

خدمات تور شامل: اقامت در هتل با صبحانه - بلیط رفت  و  برگشت - ترانسفر  فرودگاهی -خدمات اخذ ویزا
- بیمه مسافرتی
- نرخ نوزاد 1.990.000 تومان میباشد 
حضور مسافر جهت انگشت نگاری در روز تعیین شده از طرف سفارت الزامی میباشد 
هزینه انگشت نگاری به مبلغ 85 یورو به عهده مسافر میباشد و در روز انگشت نگاری اخذ میگردد . 
هزینه وقت سفارت وی آی پی 161 یورو میباشد .
نرخ نوزاد 89 یورو+399 تومان می باشد.

 

توضیحات تکمیلی:

هوایی

مدارک لازم برای اخذ ویزای فرانسه :
1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه.
الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه.
ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر.
2- دو قطعـه عکـس 4*3 رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر
3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات
4-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی زبـان انگلیسـی و ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن به یورو
الف/حساب های جاری: کارکرد شش ماه
*گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
*حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر500/000/000 ریال باشد.
5-اصل و ترجمه سند مالکیت
6-اصل و ترجمه مدارک شغلی
7-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.
*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد.

-بلیط رفت برگشت
-5 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه
-اخزویزا شنگن
-بیمه مسافرتی
-ترانسفر فرودگاهی

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

اطلاعات هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
فرانسه 4ستاره Promotion / صبحانه/پاریس
نرخ پرواز + € 645
شب اضافه: N/A
نرخ پرواز + € 1220
شب اضافه: N/A
نرخ پرواز + € 395
شب اضافه: N/A
نرخ پرواز + € 45
شب اضافه: N/A
فرانسه 4ستاره تاپ Promotion / صبحانه/پاریس
نرخ پرواز + € 830
شب اضافه: N/A
نرخ پرواز + € 1430
شب اضافه: N/A
نرخ پرواز + € 475
شب اضافه: N/A
نرخ پرواز + € 75
شب اضافه: N/A

تورهای پیشنهادی

تور ایتالیا

قیمت: نرخ پرواز + € 4404شب و5روز
تور استانبول

قیمت: تومان 2.865.0003شب و4روز
تور استانبول

قیمت: تومان 2.795.0003شب و4روز
تورترکیبی کانادا

قیمت: 7.600 $11شب و12روز