قیمت: 1420 € /7شب و8روز

تور بارسلونا + مادرید

تور بارسلونا + مادرید تور بارسلونا + مادرید تور بارسلونا + مادرید تور بارسلونا + مادرید تور بارسلونا + مادرید تور بارسلونا + مادرید
تور بارسلونا + مادرید تور بارسلونا + مادرید تور بارسلونا + مادرید تور بارسلونا + مادرید تور بارسلونا + مادرید تور بارسلونا + مادرید

بررسی اجمالی تور


مرداد ماه
توضیحات
تور بارسلونا + مادرید

7شب و8روز

مدت تور:

1397/05/01

تاریخ رفت:

1397/05/31

تاریخ برگشت:

4 شب بارسلونا 3 شب مادرید

پکیج اقتصادی ( Eco ) :

مخصوص کانادا - بدون راهنما و گشت شهری می باشد

پکیج معمولی (Normal) :

به همراه راهنما و یک گشت شهری می باشد

توضیحات تکمیلی:

هوایی

اصل گذرنامه با امضا و اعتبار 6 ماهه
2 قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید
اصل شناسنامه و ترجمه ی آن به همراه کپی از تمام صفحات
اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن الزامیسـت
اصل و ترجمه سند مالکیت
اصل و ترجمه مدارک شغلی

7 شب اقامت در هتل با صبحانه
گشت شهری
ویزا
لیدر و بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

اطلاعات هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
Econamic / صبحانه/
1420 €
شب اضافه: N/A
1960 €
شب اضافه: N/A
1100 €
شب اضافه: N/A
1030 €
شب اضافه: N/A
Normal / صبحانه/
1525 €
شب اضافه: N/A
2055 €
شب اضافه: N/A
1196 €
شب اضافه: N/A
1125 €
شب اضافه: N/A

تورهای پیشنهادی

تور ایتالیا

قیمت: نرخ پرواز + € 4404شب و5روز
تور استانبول

قیمت: تومان 2.865.0003شب و4روز
تور استانبول

قیمت: تومان 2.795.0003شب و4روز
تورترکیبی کانادا

قیمت: 7.600 $11شب و12روز