تور استانبول با پرواز ایران ایر تور

مدت اقامت : 5 شب و 6 روز
خدمات آژانس : 5 شب اقامت در هتل با صبحانه | ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی | تور لیدر فارسی زبان | بیمه مسافرتی | گشت شهری با ناهار |
مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • راهنمای تور
  • گشت شهری
  • ترانسفر به فرودگاه
برنامه سفر:

قیمت تور استانبول با پرواز ایران ایر تور

B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۸۸۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۷۸۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۷۰۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۹۴۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۹۰۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۷۰۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۲۴۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۵۰۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۰۶۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۳۵۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۶۷۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۹۳۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۳۶۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۷۴۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۱۲۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۵۳۰/۰۰۰
۱ تخته ۶/۰۳۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۱۱۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۶۱۰/۰۰۰
۱ تخته ۶/۲۰۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۳۵۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۷۱۰/۰۰۰
۱ تخته ۶/۳۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۵۳۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۳۷۰/۰۰۰
۱ تخته ۷/۷۱۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۵۳۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۴۱۰/۰۰۰
۱ تخته ۷/۷۸۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۲۲۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۴۷۰/۰۰۰
۱ تخته ۷/۹۱۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۶۰۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۴۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۶/۱۵۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۹۹۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۵۳۰/۰۰۰
۱ تخته ۸/۰۴۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۵۴۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۶۱۰/۰۰۰
۱ تخته ۸/۱۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۳۵۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۸۸۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات