تور استانبول با پرواز اطلس گلوبال

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
خدمات آژانس : 3 شب اقامت در هتل با صبحانه | ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی | تور لیدر فارسی زبان | بیمه مسافرتی | گشت شهری با ناهار |
مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • راهنمای تور
  • گشت شهری
  • ترانسفر فرودگاهی
برنامه سفر:

قیمت تور استانبول با پرواز اطلس گلوبال

B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۹۲۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۹۱۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۳۵۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۰۶۰/۰۰۰
۱ تخته ۶/۳۴۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۵/۰۵۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۴۰۰/۰۰۰
۱ تخته ۷/۰۵۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۶۳۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۴۸۰/۰۰۰
۱ تخته ۷/۱۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۶۳۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۴۸۵/۰۰۰
۱ تخته ۷/۱۹۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۶۳۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۸۳۰/۰۰۰
۱ تخته ۷/۸۸۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۸۱۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۹۱۵/۰۰۰
۱ تخته ۸/۰۶۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۸۴۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۹۱۵/۰۰۰
۱ تخته ۸/۰۶۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۶۳۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۲۵۵/۰۰۰
۱ تخته ۸/۷۳۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۶۳۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۳۴۰/۰۰۰
۱ تخته ۸/۰۶۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۵/۴۸۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۵۴۵/۰۰۰
۱ تخته ۸/۴۷۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۵/۱۵۶/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۵۵۵/۰۰۰
۱ تخته ۹/۳۳۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۵/۱۶۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات