تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

مدت اقامت : 6 شب
خدمات آژانس : گذرنامه با 7 ماه اعتبار
مدارک لازم : بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم سان اکسپرس ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • راهنمای تور
  • ترانسفر فرودگاهی
  • خدمات هتل
  • خدمات پرواز
برنامه سفر:

قیمت تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۶۶۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۱۸۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۱۳۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۷۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۴/۳۸۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۱۹۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۵۱۵/۰۰۰
۱ تخته ۵/۴۷۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۵۶۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۶۵۰/۰۰۰
۱ تخته ۶/۱۸۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۶۲۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۲۴۰/۰۰۰
۱ تخته ۶/۵۶۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۹۲۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۷۷۰/۰۰۰
۱ تخته ۷/۳۵۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۱۸۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۵/۸۳۵/۰۰۰
۱ تخته ۷/۴۵۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۲۲۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۰۳۵/۰۰۰
۱ تخته ۷/۷۵۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۳۲۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۲۳۰/۰۰۰
۱ تخته ۸/۰۴۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۴۱۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۳/۲۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۶۳۰/۰۰۰
۱ تخته ۸/۶۴۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۶۱۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۸۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۹/۰۳۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۷۴۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۸۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۹/۰۳۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۷۴۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۶/۸۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۹/۰۳۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۷۴۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۷/۰۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۹/۳۳۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۸۴۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۷/۲۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۹/۶۳۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۹۴۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۸/۲۱۰/۰۰۰
۱ تخته ۱۱/۰۱۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۵/۴۰۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
U.ALL

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۸/۶۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۹/۰۳۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۷۴۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۳۹۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات