توردبی با پرواز ایران ایر ویژه 16 آذر

مدت اقامت : 3 شب
خدمات آژانس : پرواز رفت و برگشت ایران ایر 3 شب و 4 روز اقامت در هتل طبق خدمات هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی
مدارک لازم : گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار کارت ملی جدید برای افراد زیر 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین اجباری می باشد.
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • راهنمای تور
  • ترانسفر فرودگاهی
  • خدمات هتل
  • خدمات ویزا
برنامه سفر:

قیمت توردبی با پرواز ایران ایر ویژه 16 آذر

B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۱۴۵/۰۰۰
۱ تخته ۴/۰۹۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۶۰۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۳/۷۲۵/۰۰۰
۱ تخته ۴/۷۸۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۶۰۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۱۵۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۵۳۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۶۲۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۶۰۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۷۱۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۶۰۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۷۳۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۶۲۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۶۰۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۲۷۵/۰۰۰
۱ تخته ۵/۴۱۵/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۰۷۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۶۰۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۳۹۰/۰۰۰
۱ تخته ۵/۹۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۳۸۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۶۰۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۴۸۰/۰۰۰
۱ تخته ۶/۱۹۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۳۸۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۶۰۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۶۷۵/۰۰۰
۱ تخته ۶/۵۸۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۳/۹۷۵/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۶۰۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات
B.B

قیمت

۲ تخته (هر نفر) ۴/۷۱۰/۰۰۰
۱ تخته ۶/۶۴۰/۰۰۰
کودک 6 تا 12 سال ۴/۳۸۰/۰۰۰
کودک 2 تا 6 سال ۲/۶۰۰/۰۰۰
نوزاد ۰
توضيحات

تور های مشابه

شروع قیمت از ۳/۷۱۷/۰۰۰ تومان

3 شب

توردبی با پرواز ایران ایر ویژه 16 آذر
شروع قیمت از ۳/۳۲۹/۰۰۰ تومان

3 شب

توردبی با پرواز ایران ایر ویژه 16 آذر