یکی از انتقاداتی که همواره به آژانسهای مسافرتی وارد می شود این است که کارمزد بالایی را به ازای هر تور مطالبه می نمایند . به همین جهت است که الگوی بر پایه ی کارمزد صفر به شدت مورد اعتنا قرار گرفته است .
ما انسانها در جوامع بشری کنار هم و بسیار فشرده در حال زندگی و کار و گذران زندگی هستیم و هر روز فرسوده تر از دیروز و خسته تر از دیروز به زندگی ادامه می دهیم.گاهی تفریحات اطرافمان نیز هیچ جذابیتی برای ما ندارد و این زمان است که نیاز به سفر را در خودمان احساس می کنیم.
خوب حالا اگر اهل سفری و میخواهی خودت تنهایی یا با اطرافیانت بری سفر ، دیگه بهانه ای برای نرفتن نیست چون آژانس بکتاش سیر گشت برای شما خدمات  بدون کارمزد را آماده کرده ، اینطوری می روی سفر و لذت میبری
این اتفاق خیلی خوبی هست که خیالتان از هر نظر هم راحت باشه ، با خیال راحت به استراحت و آرامش برای خودت و یا خانوادت برسی و لذت ببری…