• خانه
  • نویسنده: بکتاش تراول

در پکیج ویژه کانادا ، بکتاش سیر گشت علاوه بر هدف خودکفا کردن مسافران و کم کردن دغدغه اخذ ویزا تجربیات خود را در بررسی تخصصی مدارک ، پرکردن درست فرم ها ، گرفتن وقت سفارت ،

با وجود اتفاقات کشورها در حال تغییر قوانین خود می باشند به طبع شرایط و قوانین سفارتها نیز در حال تغییرات می باشد به همین دلیل مشاوره با افراد حرفه ای که اطلاعات به روزی در این

همین طور که همه ما می دانیم هر روز دنیا در حال پیشرفت می باشد به طبع شرایط و قوانین سفارتها در اخذ ویزا در حال تغییر می باشد به همین دلیل مشاوره با افراد حرفه ای

همین طور که همه ما می دانیم هر روز دنیا در حال پیشرفت می باشد به طبع شرایط و قوانین سفارتها در اخذ ویزا در حال تغییر می باشد به همین دلیل مشاوره با افراد حرفه ای

ضمن تبریک اخذ ویزای کانادا ، یکی از متفاوت ترین خدمات بکتاش سیر گشت باتوجه به پروسه موفق اخذ ویزای کانادا چسباندن لیبل ویزای کانادای شما در پاسپورت پس از دریافت ایمیل تاییدئه شما از طرف سفارت

همین طور که همه ما می دانیم هر روز دنیا در حال پیشرفت می باشد به طبع شرایط و قوانین سفارتها در حال تغییرات می باشد مخصوصا سفارت کانادا که در ایران کارگزاری ندارد ٬ به همین

همین طور که همه ما می دانیم هر روز دنیا در حال پیشرفت می باشد به طبع شرایط و قوانین سفارتها در حال تغییرات می باشد مخصوصا سفارت کانادا که در ایران کارگزاری ندارد ٬ به همین

شخصی سازی چیست و با چه هدفی انجام می پذیرد ؟ بکتاش سیر بعد از به دست آوردن تجربیات فراوان در پروسه اخذ ویزا کانادا تصمیم گرفت مسافران خود را در گرفتن ویزای توریستی کانادا خودکفا کند

شخصی سازی چیست و با چه هدفی انجام می پذیرد ؟ بکتاش سیر بعد از به دست آوردن تجربیات فراوان در پروسه اخذ ویزا کانادا تصمیم گرفت مسافران خود را در گرفتن ویزای تحصیلی کانادا خودکفا کند

این مشاوره بر اساس نیازهای اولیه متقاضان ویزا تعریف شده است و مختص کسانی که برای بار اول با آژانس بکتاش سیر  گشت تماس گرفته و متقاضی اخذ ویزا و یا در مرحله جمع آوری اطلاعات مربوط